PGS37-2: Veilig Werken met Lithium Batterijen

PGS37-2, oftewel de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 37-2, is een richtlijn die specifiek gericht is op de veilige opslag en omgang met lithium batterijen. Lithium batterijen zijn essentiële componenten in talloze apparaten, maar het is van cruciaal belang om...