Over de E-learning Opgeleid Persoon PGS37-2

VerpSDoelstelling:
Volgens de PGS37-2 dient minimaal één PGS37-2 Opgeleid Persoon aangesteld te zijn door het bedrijf, die tijdens werkzaamheden in de opslagvoorziening aanwezig zal moeten zijn. Aangezien deze persoon ook wel eens met vakantie is of ziek zal zijn, komt dat vaak uit op minimaal 2 personen. Deze Opgeleid Persoon moet aantoonbaar voldoende vakbekwaamheid hebben op het gebied van: De PGS-voorschriften die van toepassing zijn op zijn/haar werkzaamheden en omgang met de middelen die voor bestrijding van incidenten met energiedragers aanwezig zijn dienen in de cursus terug te komen..

Doelgroep:
Deze cursus leidt medewerkers op tot Opgeleid Persoon PGS37-2

Vooropleiding:
Een VMBO of VMBO werk-/denkniveau is gewenst

Cursusduur:
De cursus bestaat uit vier modules en kan in eigen tempo gevolgd worden. Het is raadzaam om de cursus over meerdere dagen te verdelen. Tevens is het raadzaam iedere module tenminste 2 maal te doorlopen.

Programma:
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Module 1: Risico’s en de opslag van de PGS37-2
– De risico’s van lithium batterijen,
– De componenten van een batterij,
– Indeling in typicals

Module 2: Doelen en maatregelen
– Scenario’s en typicals

– Technische maatregelen met eisen aan de opslag
– Organisatorische maatregelen

Module 3: Het versturen van lithium batterijen
– De code voor het wegvervoer (ADR)

– Bijzondere bepalingen en lithium batterijen
– Verpakkingsinstructies

Module 4: Incidenten en veilig handelen
– Opleiding medewerkers

– Branden met Lithium batterijen
– Detectie en blusmiddelen

Examen:
Na het doorlopen van alle modules kan de deelnemer direct online examen doen. Scoort hij of zij tenminste 70% dan ontvangt hij of zij het diploma.

 

 

Meld jezelf en / of je collega’s nu aan voor de cursus: hier