De Extinguishing Section van Euralarm heeft een richtlijn gepubliceerd over geïntegreerde brandbeveiligingsoplossingen voor lithium-ion batterijen. Deze nieuwe leidraad geeft informatie over de kwesties in verband met het gebruik van lithium-ion batterijen. Hoe branden in batterijen ontstaan en hoe ze kunnen worden opgespoord, beheerst, onderdrukt en geblust. De richtlijn bevat ook richtsnoeren voor het beheer na een brand.

Het toenemend aantal lithium-ion batterijen en de toenemende hoeveelheid opgeslagen energie in verschillende energieopslagtoepassingen brengen een nieuw soort brandgevaar met zich mee en vormen een uitdaging voor de brandbeveiliging. Essentiële punten bij elk brandbeveiligingssysteem zijn de keuze van het meest geschikte middel voor het specifieke gevaar, de lay-out van het systeem, en de juiste dosering van het blusmiddel. Maar ook een correcte installatie, het gebruik van goedgekeurde systemen en een voortdurend onderhoud door adequaat opgeleid personeel.

De leidraad ‘Geïntegreerde brandbeveiligingsoplossingen voor lithium-ion batterijen’ is bedoeld als richtlijn voor alle professionals die zich bezighouden met brandveiligheid, brandbeveiliging, het blussen van branden en brandbestrijding in verband met het gebruik, de opslag of het vervoer van lithium-ion batterijen. Aspecten van consumentenproducten worden in deze leidraad niet behandeld.

Het document is bedoeld als algemene leidraad en is geen vervanging voor gedetailleerd advies in specifieke omstandigheden. Het geeft de huidige inzichten van de industrie weer en zal worden bijgewerkt naarmate meer informatie beschikbaar komt.

Het Engelstalige document over geïntegreerde brandbeveiligingsoplossingen voor lithium-ionbatterijen kan hier worden gedownload.