Energiebronnen met lithium bevatten heel veel verschillende chemische samenstellingen, zoals:Lithium-kobalt-oxide (LCO), Lithium-mangaan-oxide (LMO), Lithium-nikkel-mangaan-kobaltoxide (NMC), Lithium-ijzer-fosfaat (LFP), Lithium-nikkel-kobalt-aluminiumoxide (NCA). En het aantal samenstellingen breidt flink uit. In de cursus PGS37-2 leggen we de risico’s van deze stoffen uit.

Een primair risico bij de opslag van deze lithium-gebaseerde energiebronnen is het risico op zogenaamde ’thermal runaway’, een ongecontroleerde temperatuurstijging. Deze situatie ontstaat wanneer de warmteproductie de warmteafvoer overstijgt, vaak door een positieve feedbacklus waarbij een temperatuurstijging de reactiesnelheid verhoogt, wat weer leidt tot meer warmteproductie. Als deze warmte niet adequaat wordt afgevoerd, kan de temperatuur verder stijgen, wat de situatie verergert.

Thermal runaway kan resulteren in een snelle druk- en temperatuurstijging, met als mogelijke gevolgen explosies of branden. Hierbij kunnen gevaarlijke en ontvlambare stoffen vrijkomen, zoals oplosmiddelen, waterstof, koolmonoxide en waterstoffluoride (HF), wat het risico op brand, explosies en ernstige gezondheidsschade verhoogt.

Bij een thermal runaway kunnen ook ontvlambare gassen zoals waterstof in aanzienlijke hoeveelheden vrijkomen, die onder bepaalde omstandigheden spontaan kunnen ontbranden.

Afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de temperatuur tijdens een thermal runaway, kunnen andere gevaarlijke stoffen vrijkomen die in de anode en kathode van de energiedrager verwerkt zijn.

Bij het blussen van branden veroorzaakt door lithium-gebaseerde energiebronnen kan er corrosief en giftig bluswater ontstaan, wat een risico vormt voor brandweerlieden, hulpverleners, omstanders en inwoners.

Een ander risico van lithium-gebaseerde energiebronnen is het lekken van elektrolyt bij mechanische schade of door uitzetting van de behuizing als gevolg van diepontlading. Hierbij kunnen schadelijke stoffen zoals oplosmiddelen en waterstoffluoride vrijkomen, wat bij blootstelling ernstige gezondheidseffecten kan veroorzaken.

Ben jij op zoek naar een cursus PGS37-2? Onze E-learning leidt op tot Opgeleid – erkend persoon PGS37-2